Działalność PTE Wrocław

 

W Domu Ekonomisty zlokalizowana jest siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oddział Wrocław.PTE Wrocław

 

Główne cele PTE Wrocław:

− upowszechnianie wiedzy i kultury ekonomicznej,
− podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów,
− współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju,
− działanie na rzecz społecznego, gospodarczego i przestrzennego
rozwoju kraju i regionu,
− zrzeszanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę, jak i własną działalność gospodarczą.

 

Wymienione powyżej cele PTE są realizowane poprzez:

− organizowanie szkoleń, sympozjów, odsłuchów, konferencji czy też konkursów (m.in. coroczny konkurs na najlepsza pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych im. prof. Wincentego Stysia

− współorganizowanie wraz z Zarządem Krajowym PTE w Warszawie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
− wydawanie publikacji Wrocławski Biuletyn Gospodarczy oraz współwydawanie innych teoretycznych publikacji z dziedziny nauk
ekonomicznych

Poza wyżej wymienioną działalnością realizowaną nieodpłatnie, Oddział prowadzi również działalność odpłatną.
Wiąże się ona z posiadaniem zabytkowego budynku − siedziby Oddziału. Oddział ma obowiązek opieki i ochrony obiektu.

Środki na ten cel uzyskuje z wynajmu pomieszczeń.

Szczegółowe informacje na temat Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego znajdą Państwo na stronie PTE WROCŁAW.